Na základe základných rozmerov a fotiek objektu, a požiadavky na výstup STL alebo STEP.