Naša konštrukčna hodina sa pohybuje v cene okolo 15 € za hodinu, záleží od rozsahu a zložitosti požiadaviek.