Najideálnejší je 3D model vo formáte STEP, poprípade stačia základné rozmery a fotka objektu. Samozrejme aj požiadavky na kvalitu a farbu.