Ponúkame povrchové úpravy od surového výtlačku cez lakovanie až po flock (www.tamon.sk). Vieme výsledný model vyhladiť ale treba mať na pamäti, že vyhladzovaním sa stráca detailnosť a presnosť.