Minimálny rozmer súčasti je približne 1mm, aj každá stena by mala mať minimálne jeden milimeter, ideálne 1,5 a viac mm. Maximálna veľkosť výtlačku je 200x250x200 mm ale v kooperácii vieme tlačiť do rozmeru cca 1000x1000x1000mm, potom vieme výtlačky aj lepiť.