Presnosť býva už od 0,045mm, ale záleží od veľkosti skenovaného objektu.