Zjednodušene pri gravitačnom odlievaní vznikajú nedokonalosti kvôli vznikajúcim bublinám, toto je možné následne vytmeliť. Pri vákuoovom odlievaní tieto nedokonalosti nevznikajú.