Výstup pri 3D skenovaní je STL, je to v podstate zhluk bodov tzv. mesh, takýto súbor viete použiť iba v programoch ktoré nesúžia na parametrické modelovanie, do takýchto sa dá vložiť ale je v podstate nefunkčný a nedá sa upravovať. Ak chcete 3D sken použiť v parametrických 3D programoch a následne upravovať, je nutné z neho spraviť parametrický model, túto službu taktiež zabezpečujeme a stojí zhruba od 100€ bez DPH (podľa zložitosti). Takto upravený model viete ďalej upravovať a použivať.