Odlievame gravitačným odlievaním alebo vákuovým odlievaním.