Cenu je ťažké určiť bez dodaného 3D modelu keďže program si sám počíta množstvo spotrebovaného materiálu a čas potrebý na vytlačenie, ale pre orientačné nacenenie možno použiť cenu 1€ bez DPH za 1cm3 materíalu, každopádne výsledná cena býva z pravidla nižšia a preto nám kľudne možete posielať Vaše modely na nacenenie skrz náš kontaktný formulár.