Používame profesionálny CAD program SolidWorks vo verzii 2014.